Sistemsko rešenje za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju skladišta mora ispuniti nekoliko osnovnih uslova:

  • fleksibilnost (za buduću reorganizaciju skladišnog prostora),
  • visoku efikasnost,
  • obezbediti optimalne uslove za skladištenje robe i
  • garantovati niske troškove eksploatacije.

Sve se to može postići primenom najkvalitetnijih Hoval-ovih sistema koji se temelje na visokoefikasnim kondenzacionim kotlovima UltraGas® 2 u kombinaciji sa jedinicama za tretiranje vazduha TopVent®RoofVent®.

 

Više prostora za vašu robu i idealni uslovi skladištenja

TopVent® je dizajniran za integraciju u krovnu konstrukciju hale – koji je obično neiskorišćen deo objekta – čime omogućuje efikasno korišćenje celog unutrašnjeg prostora za skladištenje robe. Zahvaljujući jedinstvenom distributeru vazduha Air-Injector, obezbeđena je izuzetno dobra temperaturna stratifikacija, bez obzira na to jesu li ventilacioni uređaji montirani na visini od 5 ili 25 m. Roba se skladišti pod istim uslovima, bez obzira na to na kojoj se polici nalazi.

 

Niski troškovi energije i konkurentne cene za vašu robu i usluge

TopVent® je tako konstruisan, da smanji gubitke energije kroz krov, samim tim se smanjuju operativni troškovi u hali. To je posebno važno za logističke hale, gde grejanje igra ključnu ulogu u funkcionisanju objekta.

Smanjenje troškova rezultat je:
minimalne stratifikacije vazduha po visini korišćenjem efikasnih i ekonomičnih izvora energije kao što su toplotne pumpe ili gasni kondenzacioni kotlovi.

TopVent® sistemskim rešenjima korisnici ostvaruju niže eksploatacione troškove i dugoročne značajne uštede, a time dobiju konkurentnu cenu skladištene robe i te usluge.

 

Tri glavne osobine Air-Injector-a su ključne

Distribucija: Patentirana tehnologija Air-Injector omogućuje pokrivanje ne samo velike površine, već i celu zapreminu prostora, bez obzira na visinu hale, zbog čijeg indukcijskog dejstva potrebno je pokretati približno 25% manje vazduha. To ne samo da štedi troškove ulaganja zbog manjih ventiltora, već i troškove električne energije.

Stratifikacija: U velikim i visokim prostorima postoje temperaturne razlike između zone ljudi i zone ispod krova, zbog fizičkih uslova kretanja toplog vazduha prema gore – sile uzgona. Distributer vazduha sistemski razbija jastuk toplog vazduha ispod krova što sprečava gubitak vredne toplote kroz krov. Umesto toga, topao vazduh se kreće prema dole u smeru zone ljudi. Postiže se izuzetno niska razlika temperaturne stratifikacije, samo 1o C na svakih 10 metara visine.

             

Brzina: Osim svojih prednosti uštede energije, Air-Injector takođe zadovoljava najviše zahteve u pogledu toplote i udobnosti zahvaljujući dosledno malim brzinama vazduha u zoni ljudi. Pomoću upravljačkog algoritma parametri se stalno upoređuju, a otpusni ugao dovoda vazduha putem lopatica Air-Injector-a podešava se tako, da je u zoni ljudi zagarantovana maksimalna brzina vazduha 0,2 m/s, čak i tokom promenljivih radih uslova.

 

Fleksibilno rešenje koje raste sa vašim poslovanjem

Fleksibilnost je vrlo važan parametar pri planiranju industrijskog objekta. Sa jedne strane, mora se planirati tako da se skladišni prostor može što jednostavnije i brzo proširiti, a sa druge strane, odabrani ventilacioni sistem mora se moći lako prilagoditi promenljivim uslovima u hali i pružiti iste komforne uslove.

Skladišni prostori često menjaju svoju namenu ili zahtevaju različite uslove skladištenja određene robe, posebno prehrambenih i farmaceutskih proizvoda. HVAC sistemi takođe moraju biti fleksibilni u tom pogledu i brzo obezbediti najoptimalnije uslove skladištenja. To je moguće sa TopVent® uređajima jer je grupa nezavisnih jedinica. Mogu raditi i zasebno za određeno područje ali i zajedno za volumen celog prostora.

Vaš sistem grejanja može rasti istim tempom kao i vaše poslovanje.

Hoval-ovo sistemsko rešenje omogućuje jednostavno i relativno brzo širenje HVAC sistema zahvaljujući modularnoj prirodi decentralizovanog sistema sa TopVent® uređajima. Dodavanje novih i zamena postojećih uređaja  omogućuje brz način obezbeđenja traženih parametara za predmetni prostor.

 

Sistemsko rešenje sa centralnim izvorom energije

Sistemsko rešenje sa centralnim izvorom energije uključuje TopVent® TC / TH / CC / CH jedinice sa vodenim izmenjivačima koji se napajaju toplom vodom putem UltraGas® 2 gasnih kondenzacionih kotlova. Takođe je moguće koristiti hibridni sistem sa kotlom i toplotnom pumpom koji rade sinhronizovano.

Krovni uređaji postavljeni su na krov, a cevna mreža kompaktno je postavljena ispod krova i dolazi do tehničke prostorije sa izvorom energije koja je smeštena unutar objekta. Za rekonstruisane objekte ili nova skladišta, koja štede na unutrašnjem prostoru, moguće je postaviti i spoljni generator toplote CabinSlim, tip kotla koji se nalazi pored objekta ili na njegovom krovu.

Glavne prednosti centralnog izvora energije su:

  • Fleksibilnost u odabiru izvora energije i njegova jednostavna zamena ili nadogradnja u budućnosti
  • U slučaju odabira hibridnog sistema – redundancija iz dva izvora

Sistemsko rešenje sa decentralizovanim izvorom energije

 

Sistemsko rešenje sastoji se od potpuno autonomnih TopVent® potkrovnih/krovnih jedinica, od kojih je svaka spojena na visoko efikasnu toplotnu pumpu instalisanu u neposrednoj blizini na krovu. Dve freonske cevi izlaze direktno kroz krov iz svakog uređaja, što oslobađa prostor ispod krova od horizontalnog vođenja cevi grejne/rashladne vode. Kranovi i dizalice mogu se pritom neometano kretati.

Hoval-ov decentralizovani HVAC sistem omogućuje još lakše proširenje kako skladišta rastu, dodavanjem novog samostalnog TopVent® sistema sa toplotnim pumpama. Iako su zasebni sistemi, krovne jedinice TopVent® lako se mogu grupisati po zonama i održavati različite temperature bez potrebe za pregradom, zahvaljujući zajedničkom upravljačkom sistemu TopTronic® C.

Glavne prednosti decentralizovanog izvora energije su:

  • Ventilacioni uređaji rade samostalno (ali u mreži zajedničkog upravljačkog sistema)
  • Pošteđen je prostor ispod krova (nema mreže cevi grejanja/hlađenja)
  • Ušteda na prostoru tehničke prostorije

Dobar projekat će Vam uštedeti novac

Projektovanje je jednostavno uz podršku Hoval-ovih inženjera. Pitajte naše stručnjake i dobit ćete rešenje prilagođeno prema vašim potrebama. Rado ćemo pomoći Vašem projektantskom timu, pružiti Vam odgovarajuće hidrauličke šeme i pomoći u proračunima sa za to posebno razvijenim HK-Select softverom.

Vi poznajete najbolje svoje poslovanje i potrebe, a mi ćemo vam odabrati najopravdanije HVAC rešenje.

Hoval garancija

Hoval je proizvođač visokokvalitetnih sistema grejanja, hlađenja i ventilacije koji nudi beskompromisni kvalitet za svaki pojedini proizvod.

Ušteda energije i zaštita okoline glavni su prioriteti pri razvoju naših novih tehnologija.

Hoval pruža garancijski i vangarancijski servis putem svojeg servisnog tima, kao i putem uspostavljene partnerske mreže, za celu Srbiju.

Prilikom projektovanja ventilacionog i klimatizacionog sistema za logističke hale, izbor Hoval-ovog sistema HVAC rešenja sa TopVent® uređajima garantuje njegov kvalitet, ekonomičnost i udobnost.

 

Reference

Reference

Pronađite naše zadovoljne kupce u Srbiji i zemljama širom Evrope, koji već imaju koristi od naših rešenja.

 

Dokumentacija

Dokumentacija

Osigurajte neograničen pristup AutoCAD crtežima, hidrauličnim šemama i drugoj dokumentaciji koja će Vam olakšati posao.