Hoval kompanija

TopTherm doo

TopTherm doo je osnovan 04.07.2002. godine kao domaće preduzeće bez stranog kapitala.
Naš glavni cilj je, da distribucijom opreme koja je svetskog nivoa, štedljiva i štiti okolinu kao i kvalitetnom uslugom po smernicama ISO 9001:2000 izrastemo u jednu od vodećih preduzeća iz te oblasti.
Zalaganje za postizanje tog cilja rukovodiocima našeg preduzeća nije samo zadatak, već subjektivna, intelektualna i moralna potreba, dok svojim primerom obeležavamo put koji prati kolektiv firme.

Distribucija Hoval proizvoda čini glavni prihod naše firme, koju delatnost obavljamo po ekskluzivnom ugovoru sa Hoval Aktiengesellschaft iz Švajcarske.
Dva glavna profila naše firme su grejna i ventilaciona tehnika. Unutar grejne tehnike nudimo Hoval kotlove iz kondenzacione i konvencionalne tehnike u kapacitetima za domaćinstva kao i za industriju. Pored toga nudimo gasne i uljne gorionike, rezervoare sanitarne tople vode, kao i prateću opremu ovih proizvoda. Unutar ventilacione tehnike nudimo rešenja za grejanje, hlađenje i ventilaciju visokih prostorija kao što su skladišta, proizvodne ili sportske hale.

U prostorijama naše firme redovno organizujemo edukaciju projektanata, servisera i stručnih saradnika.

U Bečeju posedujemo bogato opremljeno skladište na kojem stalno držimo velik broj kotlova, gorionika, regulatora, pribora i rezervnih delova radi promptne isporuke našim komitentima.