TopVent® TH

Recirkulacioni uređaj za grejanje visokih prostorija do 25 m, sa efikasnom distribucijom vazduha.

  • Velika površina pokrivanja.
  • Smanjenje troškova u grejanju visokih hala.
  • Novi EC ventilatori
  • Ne zahteva održavanje.

TopVent TH je specijalno razvijen za primenu u visokim prostorijama. Zahvaljujući snažnoj i efikasnoj distribuciji vazduha grejni uređaj pokriva veliku površinu. Zbog toga je neophodo samo nekoliko uređaja, dozvoljavajući niže investicione i instalacione troškove.

Dve veličine uređaja, ventilatorska jedinica se sastoji od izbalansiranog aksijalnog ventilatora na direktni pogon i visokoefikasnog EC motora koji je razvijen za rad bez održavanja., različiti tipovi izmenjivača toplote i čitav niz pribora obezbeđuju uslove za prilagođavanje svakoj upotrebi.

Pregled funkcija:

  • Grejanje (priključkom na centralno grejanje)
  • Recirkulacioni režim rada
  • Distribucija vazduha sa Air-Injector-om
  • Filtriranje vazduha*   (* opciono)