RoofVent® R/RH/RC/RHC

Krovni ventilacioni uređaji sa ubacivanjem i odsisavanjem vazduha kao i povratom energije za grejanje/hlađenje visokih prostorija, sa efikasnom distribucijom vazduha

 • Ventilacija bez promene balansa vazduha.
 • Ušteda rekuperacijom do 78% (suvo).
 • Patentirani AirInjector® za optimalnu distribuciju vazduha kako u grejanju tako i u hlađenju.
 • Projektovanje, instalacija, puštanje u pogon i održavanje podržano i vođeno od strane Hoval tima.

 

Uređaj sa tretiranjem ubacnog i odsisnog vazduha za grejanje i hlađenje prostorija do 25 m visine; opremljen sa visoko efikasnim usmerivačem vazduha; maksimalna pokrivna površina po uređaju je 480 m² (veličina 6), odnosno 797 m² (veličina 9).

Uređaji se sastoje od sledećih elemenata:

 • Nadkrovni uređaj sa rekuperatorom
 • Podkrovni uređaj
  – Vezna sekcija
  – Grejna/rashladna sekcija
  – Vrtložna komora
 • Regulacioni elementi
 • Opcioni elementi

Pregleg funkcija:

 • Dovođenje svežeg vazduha
 • Izbacivanje otpadnog vazduha
 • Grejanje (centralnom grejnom stanicom)
 • Hlađenje (centralnom rashladnom stanicom)
 • Povrat toplote sa visokoefikasnim pločastim izmenjivačemtoplote
 • Filtriranje svežeg i odsisnog vazduha
 • Distribucija vazduha pomoću vrtložne komore

RoofVent ico RoofVent 2015 (2) RoofVent 2015 (3) RoofVent 2015 (4) RoofVent 2015 (5) RoofVent 2015 (7) RoofVent 2015 (6)