TopVent® MH

Uređaj za ubacivanje vazduha za grejanje visokih prostorija do 25 m, sa efikasnom distribucijom vazduha.

  • Kontinualna regulacija količine svežeg vazduha.
  • Patentirani AirInjector® za optimalnu distribuciju vazduha - minimalni gubici toplote.
  • Konstantne vrednosti zahvaljujući EC ventilatoru.
  • Projektovanje, instalacija, puštanje u pogon i održavanje podržano i vođeno od strane Hoval tima.

TopVent MH je uređaj za ventilaciju i grejanje visokih prostorija sa promenljivom količinom svežeg vazduha. Uređaj se postavlja ispod tavanice i povezuje sa priključkom za svež vazduh. U zavisnosti od položaja žaluzina uređaj uzima svež vazduh i/ili vazduh iz prostorije, greje ga posredstvom izmenjivača toplote i uduvava nazad u prostoriju preko Air-injectora. Zahvaljujući snažnoj i efikasnoj distribuciji vazduha grejni uređaj pokriva veliku površinu. Zbog toga je neophodo samo nekoliko uređaja, dozvoljavajući niže investicione i instalacione troškove.

Dve veličine uređaja, visokoefikasni ventilatori sa EC motorima, različiti tipovi izmenjivača toplote i čitav niz pribora obezbeđuju uslove za prilagođavanje svakoj upotrebi. Osim toga, takođe su dostupni i specijalni izmenjivači toplote (sa direktnom ekspanzijom).

Pregled funkcija:
– Grejanje (priključkom na sustav centralnog grijanja)
– Snabdevanje svežim vazduhom
– Rad sa izmešanim vazduhom
– Recirkulacioni režim rada
– Distribucija vazduha sa Air-Injector-om
– Filtriranje vazduha