TopVent® TP

Recirkulacioni uređaj sa reverzibilnom toplotnom pumpom za grejanje i hlađenje visokih prostorija.

  • Minimalni gubici toplote zahvaljujući slojevitoj distribuciji vazduha.
  • Novi EC ventilatori za bolji učinak.
  • Reverzibilna toplotna pumpa kao izvor grejanja i hlađenja.
  • Samostalan rad preko inteligentne automatike.

TopVent® TP su recirkulacioni uređaji namenjeni za grejanje i hlađenje visokih prostorija. Uređaji izvršavaju sledeće funkcije:

■ Grejanje sa toplotnom pumpom
■ Hlađenje sa toplotnom pumpom
■ Recirkulacija vazduha
■ Distribucija vazduha pomoću vrtložne komore
■ Filtriranje vazduha (opcija)

TopVent® TP uređaji su opremljeni toplotnom pumpom vazduh/vazduh koja decentralizovano vrši grejanje i hlađenje. Na taj način, uređaj koristi energiju okolnog vazduha za ekološko grejanje i hlađenje objekta. Ventilacioni sistem je osmišljen da bude potpuno decentralizovan, što nudi sledeće glavne prednosti:

■ Brzo i jednostavno projektovanje
■ Niže investicione troškove jer nije potrebna cevna mreža za distribuciju grejnog/rashladnog medijuma
■ Pouzdan rad sistema.