TopVent® TH-DN

Recirkulacioni uređaj za grejanje visokih prostorija, sa sniženim zahtevima za komfor.

  • Velika površina pokrivanja.
  • Smanjenje troškova u grejanju visokih hala.
  • Novi EC ventilatori
  • Ne zahteva održavanje.

 

TopVent® TH-DN uređaji se koriste za ekonomično recirkulaciono grejanje visokih prostorija sa sniženim zahtevima za komfor.
Uređaj se montira ispod plafona. Usisava vazduh iz prostorije, greje ga posredstvom izmenjivača toplote i vraća nazad u prostoriju preko kružne izduvne mlaznice.
Ugao distribucije vazduha kod TopVent® NHV uređaja ne može da se podešava.
Uređaj je namenski konstruisan za objekte sa niskim zahtevom za komfora (npr. visokoregalna skladišta).

Pregled funkcija:

  • Grejanje (priključkom na centralno grejanje)
  • Recirkulacioni režim rada
  • Distribucija vazduha bez Air-Injector-a
  • Filtriranje vazduha*   (* opciono)