TopVent® TC/THC

TopVent® TC recirkulacioni uređaj sa EC ventilatorom za grejanje i hlađenje visokih prostorija.

  • Minimalni gubici toplote zahvaljujući slojevitoj distribuciji vazduha.
  • Patentirani AirInjector® za optimalnu distribuciju vazduha - minimalni gubici toplote.
  • Novi EC ventilatori za bolji učinak.
  • Samostalan rad preko inteligentne automatike.

TopVent TC/THC (dvocevni/četvorocevni sitem) je sličan recirkulacionom uređaju za grejanje TopVent TH, ali može biti upotrebljen za hlađenje kao i za grejanje. Osnovna razlika je ugrađeni odvajač kondenzata. Dodatno, uređaj je izolaovan da bi se sprečila kondenzacija sa spoljne strane kućišta.

TopVent TC, je takođe dostupan sa brojnim izlaznim karakteristikama. Širok opseg pribora dozvoljava prilagođavanje različitim zahtevima. Dve veličine uređaja, ventilator sa visokoefikasnim EC motorom, različiti tipovi izmenjivača toplote i čitav niz dodatnih elemenata, obezbeđuju prilagodljivo rešenje za svaku primenu.

Pregled funkcija:

  • Grejanje (priključkom na centralno grejanje)
  • Hlađenje (priključkom na rashladni sistem)
  • Recirkulacioni režim rada
  • Distribucija vazduha sa Air-Injector-om
  • Filtriranje vazduha*   (* opciono)