TopVent® CP

Krovni recirkulacioni uređaj sa reverzibilnom toplotnom pumpom za grejanje i hlađenje visokih prostorija

 • Minimalni gubici toplote zahvaljujući maloj vertikalnoj stratifikaciji vazduha.
 • Reverzibilna toplotna pumpa kao izvor grejanja i hlađenja.
 • Servis i održavanje u potpunosti sa krova.
 • Projektovanje, instalacija, puštanje u pogon i održavanje podržano i vođeno od strane Hoval tima.

TopVent® CP su recirkulacioni uređaji za grejanje i hlađenje prostorija do 25 m visine sa reverzibilnom toplotnom pumpom. Konstruisani su kao krovni uređaji. Montiraju se na krov kako bi štedeli mesto i ne ulaze duboko u prostoriju. Održavanje se radi sa krova bez uzrokovanja smetnji dešavanjima unutar objekta. Specijalna zvučna izolacija omogućuje primetno tih rad. Opremljeni su visokoefikasnim distributerom vazduha; maksimalna obuhvatna površina poda po uređaju 537 m² (vel. 6) i 946 m² (vel. 9).

Uređaji se sastoje od sledećih elemenata:

 • Nadkrovni deo (sa pristupom svim delovima tokom održavanja)
 • Podkrovni deo, koji sadrži:
  – Veznu sekciju
  – Vrtložnu komoru
 • Opcione elemente

Sistem toplotne pumpe se sastoji od sledećih elemenata:

 • Toplotna pumpa Belaria® VRF (33, 40, 67)
 • Konvertorska ploča
 • Ekspanzioni ventil

Pregleg funkcija:

 • Grejanje (toplotnom pumpom)
 • Hlađenje (toplotnom pumpom)
 • Recirkulacija vazduha
 • Distribucija vazduha pomoću Vrtložne komore
 • Filtriranje vazduha

Krovni ventilacioni uređaji za nesmetan rad u hali
Nove krovne ventilacione jedinice su posebno razvijene za potrebe savremenih logističkih, proizvodnih i industrijskih hala.
Oni upotpunjuju proveren i dokazan decentralizovani Hoval sistem ventilacije u aplikacijama koje zahtevaju nesmetan rad hale na konstantnoj temperaturi. Servis, održavanje, čak i montaža se može obavljati sa krova, tako da rad u hali može neometano da se odvija

Održavanje i montaža sa krova
Uređaji se montiraju na gotove krovne okvire (isporuka sa uređajima) u krovnim prodorima i svi montažni radovi se izvode sa krova bez ometanja dešavanja unutar hale. Radovi koji se rade iznutra su hidrauličko i električno povezivanje.
Svi delovi koji zahtevaju održavanje su dostupni sa krova, što znači regularno održavanje i servisni radovi se mogu obavljati bez uticaja na infrastrukturu i procese rada unutar hale. Ovo smanjuje vreme stajanja proizvodnih mašina i olakšava organizaciju radova održavanja.

Fleksibilnost za savršenu klimu
Krovni uređaji proširuju Hoval-ov koncept regulacije, koji je osnovan na zonama, sa različitim tipovima uređaja koji se kombinuju na fleksibilan način. Definisani radni režimi omogućuju da se ispunjavaju zahtevi vezano za jednaku temperaturu i dovod svežeg vazduha prema vremenskom programu.
6 verzija (recirkulacioni vazduh/ubacni vazduh, grejanje i/ili hlađenje), svaka u 2 veličine kapaciteta, zadovoljavajući sve zahteve korisnika, dozvoljavajući grejanje i hlađenje na raznim površinama unutar hale i, po potrebi, ventilaciju.

Ekonomičan
Veličina uređaja u decentralizovanim Hoval ventilacionim sistemima se prilagođava zahtevima. Kombinovanjem režima rada različitih uređaja i korišćenjem optimizovanih kontrolnih funkcija, moguće je obezbediti ekonomičan rad sistema.
Na primer, spoljni vazduh se može koristiti za basplatno grejanje ili hlađenje ukoliko razlika u temperaturama to dozvoljava.
Pored toga, proverena i dokazana Hoval Vrtložna komora obezbeđuje optimalnu distribuciju vazduha i nisko temp. raslojavanje, a sve to štedi energiju i operativne troškove.