TopTronic® C

TopTronic® C terminal za regulaciju RoofVent® i TopVent®  uređaja sa EC ventilatorima.

  • Regulator za operatera
  • Pregledan (touch panel)
  • Veliki broj opcija programiranja
  • Upotreba i preko PC računara

 

 

TopTronic® C regulacioni sistem

Regulacioni sistem sa slobodno podesivom konfiguracijom, zasniva se na regulaciji po zonama, namenjen za energetsko-optimizovani rad Hoval decentralizovanog ventilacionog sistema, prikladan za rad vođen po raznim potrebama celokupnog sistema uključujući 64 kontrolnih zona, svaka po 15 ventilacionih uređaja ili uređaja za ubacivanje vazduha i po 10 recirkualcionih uređaja.

 

Struktura sistema:
– Unit regulator: ugrađen u svaki ventilacioni uređaj
– Bus veza među zonama (Modbus): serijska veza između regulatora unutar jedne zone, zonskog regulatora i upravljačkog terminala; sa robusnim bus protokolom kroz bus kabl koji je širmovani i sa uvrnutim parovima. (bus kabl isporučuje naručilac)
– Zonska komandna tabla sadrži:
— Upravljački terminal sistema
— Senzor temperature svežeg vazduha
— Zonski regulatori i senzori temperature prostorija
— Sve komponente za električno napajanje i zaštitu
– Bus veza u sistemu (Ethernet): za međusobno povezivanje svih zonskih regulatora kao i upravljačkog terminala, i ako postoji, nadzornog sistema zgrade (bus kabl isporučuje naručilac)

Način rada:
– TopTronic C-ST je upravljački terminal sistema: ekran osetljiv na dodir za vizuelni prikaz i upravljane putem veb pretraživača kroz HTML interfejs
– TopTronic C-ZT je upravljaki terminal zone: za jednostavno rukovanje kontrolnom zonom na licu mesta (opcija)
– Prekidač za izbor režima rada (opcija)
– Dugme za izbor režima rada (opcija)
– Upravljanje uređajima preko nadzornog sistema zgrade putem standardnih interfejsa (opcija)

Kontrolne funkcije:
– Regulacija temperature ubacnog vazduha koristeći kaskadne kontrole ubacnog vazduha putem kontinualne regulacije rekuperatora i izmenjivača (kod uređaja sa ubacivanjem i izvlačenjem vazduha)
– Regulacija temperature ubacnog vazduha koristeći kaskadne kontrole ubacnog vazduha putem kontinualne regulacije izmenjivača (kod uređaja sa ubacivanjem vazduha)
– Regulacija protoka ubacnog i odsisnog vazduha vođena po raznim potrebama sa minimalnom i maksimalnom granicom u funkciji temperature prostorije ili, opcionalno, u funkciji kvaliteta vazduha u prostoriji (kod uređaja sa ubacivanjem i izvlačenjem vazduha)
– Regulacija ventilacionog uređaja i distribucije vazduha po nalogu zonskog regulatora

Alarmi, zaštita:
– Centralni menadžment alarma sa registrovanjem svih pojedinih alarma (vreme, prioritet, status) u listi alarma i u memoriji od 50 poslednjih alarma; moguće podesiti prosleđivanje putem e-maila.
– Ukoliko se javlja greška u komunikaciji između uređaja na busu, sistemskih senzora ili napojnog medijuma, svaki deo prelazi u režim rada koji štiti bezbedan rad.
– Zaštita od mraza na uređaju sa prinudnim zaštitnim funkcijama radi sprečavanja zaleđivanja izmenjivača (kod uređaja sa ubacivanjem i izvlačenjem vazduha)
– U regulacioni algoritam je implementirana autodijagnostika za testiranje svih fizičkih ulaza i alarma što garantuje visoku pouzdanost.

Opcije regulacionog sistema:

Ventilacioni uređaj:
– Prikaz energetske potrošnje
– Vođenje pumpe mešnog ili skretnog sistema
– Senzor povratne temperature

Zonska komandna tabla:
– Alarm lampica
– Utičnica
– Dodatni senzor temperature prostorije
– Kombinacija senzora kvaliteta vazduha (CO2), temperature i vlažnosti
– Spoljne vrednosti senzora
– Spoljno podešavanje parametara
– Ulaz – rasterećenje
– Izbor režima rada na rednim stezaljkama
– Dugme za izbor režima rada
– Grebenasti prekidač napajanja
– Regulacija distributivne(ih) pumpe(i) sa napajanjem

TopTronic C