TopVent® SP

Krovni uređaj sa ubacivanjem svežeg vazduha sa reverzibilnom toplotnom pumpom za grejanje i hlađenje visokih prostorija

 • Servis i održavanje u potpunosti sa krova.
 • Reverzibilna toplotna pumpa kao izvor grejanja i hlađenja.
 • Minimalni gubici toplote zahvaljujući maloj vertikalnoj stratifikaciji vazduha.
 • Projektovanje, instalacija, puštanje u pogon i održavanje podržano i vođeno od strane Hoval tima.

TopVent® SP su uređaji sa ubacivanjem svežeg vazduha za grejanje i hlađenje prostorija do 25 m visine sa reverzibilnom toplotnom pumpom. Konstruisani su kao krovni uređaji. Montiraju se na krov kako bi štedeli mesto i ne ulaze duboko u prostoriju. Održavanje se radi sa krova bez uzrokovanja smetnji dešavanjima unutar objekta. Specijalna zvučna izolacija omogućuje primetno tih rad. Opremljeni su visokoefikasnim distributerom vazduha; maksimalna obuhvatna površina poda po uređaju 537 m² (vel. 6) i 946 m² (vel. 9).

Uređaji se sastoje od sledećih elemenata:

 • Nadkrovni deo (sa pristupom svim delovima tokom održavanja)
 • Podkrovni deo, koji sadrži:
  – Veznu sekciju
  – Vrtložnu komoru
 • Opcione elemente

Sistem toplotne pumpe se sastoji od sledećih elemenata:

 • Toplotna pumpa Belaria® VRF (33, 40, 67)
 • Konvertorska ploča
 • Ekspanzioni ventil

Pregleg funkcija:

 • Grejanje (toplotnom pumpom)
 • Hlađenje (toplotnom pumpom)
 • Ubacivanje svežeg vazduha
 • Mešanje vazduha
 • Recirkulacija vazduha
 • Distribucija vazduha pomoću Vrtložne komore
 • Filtriranje vazduha