Gorionici

gasni gorionik

Gorionici na gas

Gorionici na gas u rangu kapaciteta od 41 do 8000 kW

LowNOx gasni gorionik

Gorionici na gas Low-NOx

Gasni gorionici sa niskom emisijom štetnih gasova u rasponu kapaciteta od 30 do 5700 kW

gorionik na lož ulje

Gorionici na lož ulje

Gorionici na lož ulje u rasponu kapaciteta od 41 do 8000 kW

kombinovani gorionik gas-lož ulje

Kombinovani gorionici gas/lož ulje

Kombinovani gorionici gas/lož ulje u rangu kapaciteta od 35 do 8000 kW