Gorionici na lož ulje

Gorionici na lož ulje u rasponu kapaciteta od 41 do 8000 kW

  • Pouzdani u radu
  • Jednostavni za rukovanje
  • Maksimalno štedljivi
  • Minimalni zahtevi za održavanjem

 

 

Asortiman Gorionika na lož ulje je podeljen u dve grupe: HL-E gorionici kapaciteta do 4100 kW i HL-E gorionici kapaciteta do 8000 kW; obe grupe su opremljene diznama sa obilaznim uljnim vodom kako bi se postigao stepen modulacije 1:3. Kapacitet gorionika (odnosno protok lož ulja) može se podesiti putem regulatora pritiska koji je ugrađen na povratnom uljnom vodu. Svi gorionici sadrže komandnu tablu koja obuhvata kontrolnu kutiju i šematski dijagram sa lampicama koji sekvencijalno prikazuje rad gorinika po fazama.

Opseg isporuke:

telo gorionika, plamena cev, mešačka glava, elektrode za potpalu, fotoćelija, vazdušna klapna, magnetni ventili ulja, visokopritisna uljna pumpa, dve dizne kod dvostepene regulacije odnosno jedna modulisana dizna sa regulatorom povratnog pritiska ulja i manometrom povratnog pritiska ulja kod klizno-dvostepene/modulisane regulacije, električni motor, ventilator, presostat vazduha, servomotor, poklopac sa staklom za posmatranje plamena, visokonaponski trafo, električni orman na gorioniku (automatika, sinoptički panel, reset dugme, glavni prekidač), filter ulja, priključne fleksibilne cevi ulja.

Gorionici su izrađeni u skladu sa sledećim standardima:

EN 60335-1:2003-07 (Sigurnost električnih uređaja za domaćinstva i sličnu namenu, deo 1: Opšti zahtevi.) i
EN 50165:1997 (Električni delovi neelektričnih i sličnih uređaja za domaćinstva. Bezbednosni zahtevi.).