Gorionici na gas Low-NOx

Gasni gorionici sa niskom emisijom štetnih gasova u rasponu kapaciteta od 30 do 5700 kW

  • Pouzdani u radu
  • Jednostavni za rukovanje
  • Maksimalno štedljivi
  • Minimalni zahtevi za održavanjem

 

 

Low NOx gasni gorionik

Gasna Low-NOx serija gorionika koja je konstruisana za mehaničku ili elektronsku kontrolu sagorevanja, sa ili bez invertora, sa ili bez podešavanja sadržaja kiseonika. Ona garantuje pouzdanost i efikasnost. Elektronska izvedba gorionika vrši komunikaciju preko bus-a. Zahvaljujući podešenom odnosu vazduh / gas, velika fleksibilnost nove plamene glave omogućava formiranje homogenog plamena duž ose ložišta. Kućište gorionika je izrađeno od livenog aluminijuma, na koje su montirani svi mehanički i elektronski delovi za regulaciju. Pregledna komandna tabla prikazuje faze rada gorionika. Nova konstrukcija vazdušnog usisa obezbeđuje najniže nivoe buke tokom rada.

Opseg isporuke:

telo gorionika, gasna rampa, plamena cev, Low NOx mešačka glava, elektrode za potpalu, jonizaciona elektroda, vazdušna klapna, gasna klapna, elektromotor, ventilator, presostat vazduha, servomotor, poklopac sa staklom za posmatranje plamena, visokonaponski trafo, električni orman na gorioniku (automatika, sinoptički panel, reset dugme, glavni prekidač). Gasna rampa sadrži: ručnu kuglastu slavinu, antivibracioni kompenzator, gasni filter, prekidač za minimalni pritisak gasa, regulator i stabilizator pritiska gasa, glavni magnetni ventil, pomoćni magnetni ventil i kontroler nepropusnosti (isporučuje se iznad 350 kW).

Gorionici su izrađeni u skladu sa sledećim standardima:

EN 676:2003 (Automatski gorionici sa ventilatorom za gasovita goriva.), EN 60335-1:2003-07 (Sigurnost električnih uređaja za domaćinstva i sličnu namenu, deo 1: Opšti zahtevi.) i EN 50165:1997 (Električni delovi neelektričnih i sličnih uređaja za domaćinstva. Bezbednosni zahtevi.).

20150723_102935 20150723_102923