Gorionici na gas

Gorionici na gas u rangu kapaciteta od 41 do 8000 kW

  • Pouzdani u radu
  • Laki za rukovanje
  • Maksimalno štedljivi
  • Minimalni zahtevi za održavanjem

 

 

gasni gorionik

 

Monoblok gorionici, sa kućištem izrađenim od aluminijuma livenog pod pritiskom, i sa podešavajućom prirubnicom za montažu na kotlove, radnog opsega kapaciteta od 41 do 8000 kW. Svi gorionici su izrađeni u skladu sa gasnom direktivom 90/396/EEZ. Gorionici su dostupni u regulacijskoj izvedbi kao jednostepeni, dvostepeni, klizno-dvostepeni i modulisani, i opremljeni su plamenom cevi u obliku zvona radi visokih performansi plamena i niskih nivoa emisija.
Električni servomotor deluje istovremeno na gasni ventil i na vazdušnu klapnu. On vrši regulaciju kapaciteta pomoću metalne trake sa podešavajućim profilom, kako bi se stvorila optimalna smeša gasa i vazduha i dobili najbolji rezultati sagorevanja. Prednja strana komandne table sadrži odštampani šematski prikaz stanja gorionika zajedno sa lampicama, u cilju prikazivanja sekvencijalnog rada gorionika. Uprkos ne tako malim dimenzijama gorionika, ova serija omogućava da sve standardne radove prilikom održavanja obavi samo jedan serviser.

Opseg isporuke: telo gorionika, gasna rampa, plamena cev, mešačka glava, elektrode za potpalu, jonizaciona elektroda, vazdušna klapna, gasna klapna, elektromotor, ventilator, presostat vazduha, servomotor, poklopac sa staklom za posmatranje plamena, visokonaponski trafo, električni orman na gorioniku (automatika, sinoptički panel, reset dugme, glavni prekidač).

Gasna rampa sadrži: ručnu kuglastu slavinu, antivibracioni kompenzator, gasni filter, prekidač za minimalni pritisak gasa, regulator i stabilizator pritiska gasa, glavni magnetni ventil, pomoćni magnetni ventil i kontroler nepropusnosti (isporučuje se iznad 350 kW).

Gorionici su izrađeni u skladu sa sledećim standardima:
EN 676:2003 (Automatski gorionici sa ventilatorom za gasovita goriva.), EN 60335-1:2003-07 (Sigurnost električnih uređaja za domaćinstva i sličnu namenu, deo 1: Opšti zahtevi.) i EN 50165:1997 (Električni delovi neelektričnih i sličnih uređaja za domaćinstva. Bezbednosni zahtevi.).

20150723_102935 20150723_102923 20150723_102914 20150723_102900 20150723_102842