Kombinovani gorionici gas/lož ulje

Kombinovani gorionici gas/lož ulje u rangu kapaciteta od 35 do 8000 kW

  • Pouzdani u radu
  • Jednostavni za rukovanje
  • Maksimalno štedljivi
  • Minimalni zahtevi za održavanjem

 

 

 

Kao i svi ostali modeli kombinovanih gorionika, obuhvataju sve mehanizme za odvojen i rad sa dva različita goriva. Ovo je moguće zahvaljujući posebnom krugu za motor uljne pumpe; to znači da motor uljne pumpe nije u funkciji kada gorionik radi sa prirodnim gasom. Opremljeni su plamenom glavom visokih performansi, konstruisanom da postigne maksimalnu efikasnost kada gorionik radi sa prirodnim gasom; plamena glava je takođe opremljena by-pass diznom koja, zahvaljujući regulatoru pritiska, može da postigne stepen modulacije 1:3. Prednja strana komandne table sadrži šematski prikaz gorionika sa lampicama koje prikazuju različita stanja gorionika u toku rada. Gorionik je opremljen UV fotoćelijom radi detekcije plamena tokom rada.

Opseg isporuke:

telo gorionika, plamena cev, mešačka glava, elektrode za potpalu, fotoćelija, vazdušna klapna, gasna klapna, magnetni ventil ulja, visokopritisna uljna pumpa, modulisana dizna, regulator povratnog pritiska ulja, manometar povratnog pritiska ulja, električni motor, ventilator, presostat vazduha, servomotor, poklopac sa staklom za posmatranje plamena, visokonaponski trafo, električni orman na gorioniku (automatika, sinoptički panel, reset dugme, glavni prekidač, prekidač za izbor goriva), filter ulja, priključne fleksibilne cevi ulja.

Gasna rampa sadrži:

ručnu kuglastu slavinu, antivibracioni kompenzator, gasni filter, prekidač za minimalni pritisak gasa, regulator i stabilizator pritiska gasa, glavni magnetni ventil, pomoćni magnetni ventil i kontroler nepropusnosti (isporučuje se iznad 350 kW).

Gorionici su izrađeni u skladu sa sledećim standardima:

EN 676:2003 (Automatski gorionici sa ventilatorom za gasovita goriva.), EN 60335-1:2003-07 (Sigurnost električnih uređaja za domaćinstva i sličnu namenu, deo 1: Opšti zahtevi.) i EN 50165:1997 (Električni delovi neelektričnih i sličnih uređaja za domaćinstva. Bezbednosni zahtevi.).

20150723_102935 20150723_102923