Sistemi EW-Albi

Icon EW albi

Natpritisak, nije osetljiv na na vlagu
Primena
Jednozidni, visokopritisni dimovodni sistemi od nerđajućeg čelika za kondenzacione kotlove

Gorivo
Ulje, gas

Radna temperatura
≤ 200°C

Materijal
Standard: 1.4571 (316Ti) / 1.4404 (316L) : Doplata 1.4539

Debljina zida
0,6 – 1,0 mm

Šav zavarivanja
WIG kontinualni / Laser

Izolacija
Mogućnost s opcionom izolacijskom oblogom

Spoj
Usadno-nasadna konekcija sa specijalnom unutrašnjom zaptivkom i spoljna šelna (potrebno u horizontalnom položaju)

Prihvatljiv za natpritisak
200 Pa

Otpornost na paljenje čađi
Ne

Prosječna hrapavost
1,0 mm

CE-broj sertifikata
0036 CPD 9174 016 (albi)
0036 CPD 9174 012 (albi)

CE-klasifikacija
T200 P1 W V2 L50060 O00
T200 N1 W V2 L50060 O00

Kombinacija
Sa dodatnim delovima albi/alb i osnovnih elemenata EW-fu i odgovarajućim zaptivačima stvaraju se sistemi otporni na pritisak EW-albi ili EW-alb.