Sistemi EW – fu

ewfu icon

Potpritisak, nije osetljiv na vlagu

Primena/Namena
Jednozidni dimovodni sistem od nerđajućeg čelika za sanaciju postojećih dimnjaka, dimnjača i odsisne ventilacije.

Gorivo
ulje, gas i čvrsta goriva

Radna temperatura
≤ 400°C / ≤ 600°C

Materijal
Standard: 1.4571 (316Ti) / 1.4404 (316L)
Doplata: 1.4828 (321) otporan na toplotu

Debljina zida
0,6 mm – 1,0 mm

Šav zavarivanja
WIG prolazni / Laser

Izolacija
opciona, moguće sa izolacijskom oblogom

Spoj
Usadno-nasadna veza

Namijenjen za natpritisak
Ne

Otpornost na paljenje čađi
Da

Prosečna hrapavost
1,0 mm

CE-broj sertifikata
0036 CPR 9174 006

CEklasifikacija prema DIN EN 1856-1
T400 – N1 – D – V2 L50060 – Gxx
T400 – N1 – W – V2 L50060 – Oxx
T600 – N1 – D – V2 L50060 – Gxx
T600 – N1 – W – V2 L50060 – Oxx
T600 – N1 – D – V3 L50060 – Gxx1
1= sa 25 mm toplotne izolacije

Kombinacija
Osnovni delovi EW – fu mogu se kombinovati sa:
– sistemom pod visokim pritiskom EW – albi
– sistemom EW – Line flex al-bi,
– sistemom EW – Line flex ew-fu,
– sistemom EW – las i/ili
dodatnih delovima EW.

Pogodan za
Sistem ew-fu pogodan je za smanjenje poprečnog preseka dimnjaka radi prilagođavanja savremenim kotlovima (ulje, gas, čvrsta goriva)