TopTronic® C TopVent

TopTronic® C TopVent terminal za regulaciju TopVent®  uređaja sa EC ventilatorima.

  • Regulator za operatera
  • Jednostavan za korisnika
  • Prilagođen režimu grejanja i hlađenja
  • Upravljanje preko BMS-a

 

 

Sistemska regulacija za TopVent® (C-SYS) je jedno TopTronic® C paket rešenje za regulaciju postrojenja koji sadrže 1 kontrolnu zonu sa najviše 6 uređaja sa ubacivanjem vazduha i 10 recirkulaciona uređaja.

 

Svaki uređaj se reguliše individualno i vodi se prema zonskim parametrima:
■■ Regulaciona jedinica je integrisana u svaki ventilacioni uređaj i vodi ga prema lokalnim uslovima.
■■ Zonski regulator menja režime rada prema kalendaru, šalje spoljnu i sobnu temperaturu svakom uređaju, upravlja zadatim vrednostima i funkcijama kao jedna spona prema spoljnim sistemima.

Sistem se sastoji od 1 kontrolne zone sa sledećim tipovima uređaja:
■■ Uređaj za ubacivanje vazduha (REMU)
■■ Recirkulacioni uređaj (RECU)