Thermalia® twin (20-42), twin H (13-22)

Toplotna pumpa voda – voda, zemlja voda, nazivnog kapaciteta od 20- 42 kW

  • Korišćenje energije u funkciji zaštite životne sredine
  • 20% energija - 100% toplota
  • Kompaktna i fleksibilna
  • Jednostavno programiranje i tih rad

 

 

Zemljište je izvor energije

Toplotne pumpe koriste toplotu akumuliranu u zemljištu, vodi ili u atmosferi, pri malim temperaturnim razlikama, zajedno sa malom količinom električne energije kako bi proizvele ugodnu toplotu za čitavu kuću.Grejanje bez dima ili ostalih emisija – sa toplotnom pumpom od Hoval-a, ovaj san se može ostvariti.

Thermalia® koristi toplotu akumuliranu u tlu i pretvara je u korisnu toplotu. Zahvaljujući konstantnoj temperaturi zemljišta, toplotne pumpe Hoval Thermalia rade praktično nezavisno od spoljne temperature, čak i kada je temperatura duboko ispod nule.

Prednosti u kratkim crtama:

Dokazana efikasnost: Ekonomičnost zagarantovana visokim vrednostima koeficijenta proizvodnosti (odnos grejnog kapaciteta i aktivne ulazne energije-COP).

Ekološka svest: Izrađen od materijala bez hloro-fluoro-ugljenika (CFC) i od biološki razgradljivih materijala.

Sertifikovani kvalitet: Hoval toplotne pumpe nose međunarodnu oznaku za kvalitet toplotnih pumpi. Zvanična oznaka garantuje visoku energetsku efikasnost, ispunjavanje standarda visokog kvaliteta, pouzdanost i kompletnu uslugu servisiranja Vaših uređaja.

Dizajn za skromne prostorne zahteve: Zauzima manje mesta zahvaljujući kompaktnoj konstrukciji.

Poslednja generacija TopTronic®E regulacije

Kao deo nove generacije kotlova i toplotnih pumpi, novi regulacioni sistem nudi novu dimenziju jednostavnosti, modularnosti, povezivanja i jednostavnog korisni;kog uputstva.

Za korisnika: Omogućuje kontrolu grejanja preko pametnog telefona da biste ga podesili po Vašim dnevnim i nedeljnim navikama sa neprekidnim praćenjem troškova i uštede.

Bez obzira da li kotao ili toplotna pumpa: Prikazuje u realnnom vremenu ili za određeni period kapacitete i efikasnost.

Naučite više o novoj generaciji. Za servisere i projektante The TopTronic® E kopira sisteme sa jednim ili više energetskih izvora, sisteme sa funkcijama grejanja i hlađenja, sisteme sa izvorom toplote u kaskadi do 8 uređaja.

Nema više konflikta sa različitim regulatorima za različite aplikacije i konfiguracije sistema! Takođe Modbus i KNX komuniciraju sa lakoćom.  TopTronic® E je spreman za pametnu mrežu.Za zajedničku saradnju sa velikim bratom – TopTronic® supervisor –  TopTronic®E stvara nepobedivi tim vizualizacije mreže daljinskog grejanja u realnom vremenu, kontrole i optimizacije.

Thermalia twin Thermalia 6-15 (5) Thermalia 6-15 (4) Thermalia 6-15 (3)