Proizvodi u segmentu Toplotne pumpe

Toplotne pumpe

Thermalia® comfort (6-17), H (7-10)

Toplotna pumpa voda – voda, zemlja voda, nazivnog kapaciteta od 6- 17 kW

Thermalia® twin (20-42), twin H (13-22)

Toplotna pumpa voda – voda, zemlja voda, nazivnog kapaciteta od 20- 42 kW

Thermalia® dual (55-140), H (35-90) R(55-140)

Toplotna pumpa voda – voda, zemlja voda, za grejanje i hlađenje nazivnog kapaciteta od 17,5- 181 kW

Belaria® twin A/AR (17-32)

Toplotna pumpa u monoblok izvedbi vazduh – voda nazvnog kapaciteta od 17 – 32 kW, spoljna ugradnja

Belaria® dual AR (60)

Reverzibilna toplotna pumpa u monoblok izvedbi vazduh – voda nazvnog kapaciteta od 25-50 kW, spoljna ugradnja