Thermalia® dual (55-140), H (35-90) R(55-140)

Toplotna pumpa voda – voda, zemlja voda, za grejanje i hlađenje nazivnog kapaciteta od 35- 181 kW

  • Korišćenje energije u funkciji zaštite životne sredine
  • 20% energija - 100% toplota
  • Kompaktna i fleksibilna
  • Jednostavno programiranje i tih rad

Thermalia dual (1)

Zemljište je izvor energije

Toplotne pumpe koriste toplotu akumuliranu u zemljištu, vodi ili u atmosferi, pri malim temperaturnim razlikama, zajedno sa malom količinom električne energije kako bi proizvele ugodnu toplotu za čitavu kuću.Grejanje bez dima ili ostalih emisija – sa toplotnom pumpom od Hoval-a, ovaj san se može ostvariti.

Thermalia® koristi toplotu akumuliranu u tlu i pretvara je u korisnu toplotu. Zahvaljujući konstantnoj temperaturi zemljišta, toplotne pumpe Hoval Thermalia rade praktično nezavisno od spoljne temperature, čak i kada je temperatura duboko ispod nule.

Prednosti u kratkim crtama:

Dokazana efikasnost: Ekonomičnost zagarantovana visokim vrednostima koeficijenta proizvodnosti (odnos grejnog kapaciteta i aktivne ulazne energije-COP).

Ekološka svest: Izrađen od materijala bez hloro-fluoro-ugljenika (CFC) i od biološki razgradljivih materijala.

Sertifikovani kvalitet: Hoval toplotne pumpe nose međunarodnu oznaku za kvalitet toplotnih pumpi. Zvanična oznaka garantuje visoku energetsku efikasnost, ispunjavanje standarda visokog kvaliteta, pouzdanost i kompletnu uslugu servisiranja Vaših uređaja.

Dizajn za skromne prostorne zahteve: Zauzima manje mesta zahvaljujući kompaktnoj konstrukciji.

Jednostavna regulacija: Inteligentan regulacioni sistem kontinualno nadzire uslove rada i momentalno koriguje parametre ka idealnim vrednostima.

Thermalia dual  Thermalia 6-15 (5) Thermalia 6-15 (4) Thermalia 6-15 (3)