RoofVent® R/RH/RC/RHC

RoofVent® krovni ventilacioni uređaj sa povratom energije za grejanje/hlađenje visokih prostorija

  • Kompletna izmena vazduha sa ubacivanjem svežeg i odsisavanjem otpadnog.
  • Ušteda rekuperacijom do 84%.
  • Patentirani AirInjector® za optimalnu distribuciju vazduha kako u grejanju tako i u hlađenju.
  • Projektovanje, instalacija, puštanje u pogon i održavanje podržano i vođeno od strane Hoval tima.

RoofVent 2015

RoofVent® uređaji nove generacije za maksimalnu efikasnost u skladu sa ispunjavanjem svih zahteva trenutnih standarda. Oni se odlikuju velikim plusem u energetskoj efikasnosti:

■■ visoke performanse pločastog toplotnog izmenjivača (rekuperatora) do 84% toplote iz otpadnog vazduha; sa kontinualnim praćenjem informacija o sačuvanoj energiji.

■■ Visko efikasni EC ventilatori garantuju nisku potrošnju energije.

■■ Varijabilni ventilatori garantuju neprekidan protok vazduha sa minimalnom potrošnjom struje.

RoofVent ico RoofVent2 2015 RoofVent 2015 (2) RoofVent 2015 (3) RoofVent 2015 (4) RoofVent 2015 (5) RoofVent 2015 (7) RoofVent 2015 (6)