Proizvodi u segmentu Regulisana kućna ventilacija

Regulisana kućna ventilacija

HomeVent® comfort FR (150)

Ventilacioni uređaj za ventilaciju sa rekuperacijom kuća i poslovnih prostora od 150 m3/h vazduha

HomeVent® comfort FR (201, 251, 301)

Ventilacioni uređaj za ventilaciju sa rekuperacijom kuća i poslovnih prostora od 200 do 300 m3/h vazduha

HomeVent® comfort FRT (251, 351, 451)

Ventilacioni uređaj za ventilaciju sa rekuperacijom kuća i poslovnih prostora od 250 do 450 m3/h vazduha

HomeVent® comfort FR (500)

Ventilacioni uređaj za ventilaciju sa rekuperacijom kuća i poslovnih prostora do 500 m3/h vazduha