Uljno/gasni kotlovi

Max-3 420-3000

Tropromajni uljno/gasni kotao sa rasponom kapaciteta od 420 do 3’000kW