RoofVent® serija uređaja

RoofVent® R/RH/RC/RHC

RoofVent® krovni ventilacioni uređaj sa povratom energije za grejanje/hlađenje visokih prostorija

RoofVent KH/KC/KHC

RoofVent® krovni ventilacioni uređaj sa povratom energije za grejanje/hlađenje visokih prostorija sa povećanim protokom vazduha.

RoofVent® RP

RoofVent® krovni ventilacioni uređaj sa povratom energije za grejanje/hlađenje visokih prostorija sa reverzibilnom toplotnom pumpom.

RoofVent RG

Gasni uređaj za grejanje i ventilaciju sa rekuperacijom.