TopVent® MP

Uređaj sa ubacivanjem svežeg vazduha sa reverzibilnom toplotnom pumpom za grejanje i hlađenje visokih prostorija

 • Kontinualna regulacija količine svežeg vazduha.
 • Reverzibilna toplotna pumpa kao izvor grejanja i hlađenja.
 • Patentirani AirInjector® za optimalnu distribuciju vazduha - minimalni gubici toplote.
 • Projektovanje, instalacija, puštanje u pogon i održavanje podržano i vođeno od strane Hoval tima.

TopVent® MP uređaj sa svežim vazduhom je namenjen za ventilaciju, grejanje i hlađenje prostorija do 25 m visine sa decentralizovanom toplotnom pumpom. Uređaj se postavlja ispod tavanice i povezuje sa priključkom za svež vazduh. U zavisnosti od položaja žaluzina uređaj uzima svež vazduh i/ili vazduh iz prostorije, greje ga ili hladi posredstvom izmenjivača toplote i uduvava nazad u prostoriju preko Air-injectora. Zahvaljujući snažnoj i efikasnoj distribuciji vazduha grejni uređaj pokriva veliku površinu. Zbog toga je neophodo samo nekoliko uređaja, dozvoljavajući niže investicione i instalacione troškove.

Uređaji se sastoje od sledećih elemenata:

 • Mešaona komora sa žaluzinama svežeg i recirkulacionog vazduha (kontra spregnuta), snabdeven servomotorom sa povratnom oprugom
 • Filter sekcija
  Za filtriranje vazduha, ugrađena su 2 vrećasta filtera ISO finoće 60%.
 • Sekcija za grejanje/hlađenje
  Sadrži sledeće elemente:
  – Izmenjivač toplote za grejanje/hlađenje ubacnog vazduha
  – Odvajač kondenzata
 • Ventilatorska sekcija
  – Radijalni ventilator sa štedljivim EC motorom
 • Vrtložna komora
  Patentirani, automatski podesiv vrtložni distributer vazduha, za bezpromajno širenje vazduha na velikim površinama pod promenljivim uslovima.

Sistem toplotne pumpe se sastoji od sledećih elemenata:

 • Toplotna pumpa Belaria® VRF (33, 40, 67)
 • Konvertorska ploča
 • Ekspanzioni ventil

Pregleg funkcija:

 • Grejanje (toplotnom pumpom)
 • Hlađenje (toplotnom pumpom)
 • Ubacivanje svežeg vazduha
 • Mešanje vazduha
 • Recirkulacija vazduha
 • Distribucija vazduha pomoću Vrtložne komore
 • Filtriranje vazduha