TopVent® commercial CAU

Krovni uređaj sa EC ventilatorom za ventilaciju, grejanje i hlađenje supermarketa

  • Minimalni gubici toplote zahvaljujući slojevitoj distribuciji vazduha.
  • Patentirani AirInjector® za optimalnu distribuciju vazduha - minimalni gubici toplote.
  • Manje zahtevni prostor za montažu i rad uređaja.
  • Kompletno održavanje sa krova.

TopVent commercial CAU uređaj stvara odgovarajuću klimu u supermarketima i hipermarketima. On je specijalno razvijen za ovu primenu. Uređaji se lako i brzo montiraju u krov sa odgovarajućim krovnim okvirom. Nema delova koji štrče u prostoriju i održavanje je preneseno na krovni nivo. Specijalna zvučna izolacija omogućuje posebno tih rad.

Uređaji su namenjeni za grejanje i hlađenje u recirkulacinom režimu, režimu sa izmešanim vazduhom ili režimu sa svežim vazduhom. Da bi se izbeglo kondenzovanje na spoljnoj strani, krovni poklopac i jedinice za grejanje/hlađenje su termoizolovane. Ove komponenete su spojene, ali se mogu razmontirati čak i posle montaže.

Pregled funkcija:

  • Grejanje (priključkom na centralno grejanje)
  • Hlađenje (priključkom na rashladni sistem)
  • Snabdevanje svežim vazduhom
  • Rad sa izmešanim vazduhom
  • Distribucija vazduha sa Air-Injector-om
  • Filtriranje vazduha