RoofVent RG

Gasni uređaj za grejanje i ventilaciju sa rekuperacijom.