RoofVent RG

Gasni uređaj za grejanje i ventilaciju sa rekuperacijom.

  • Integrisano gasni kotao
  • Maksimalna ušteda
  • Kompletno servisiranje sa spoljne strane