RoofVent® RP

RoofVent® krovni ventilacioni uređaj sa povratom energije za grejanje/hlađenje visokih prostorija sa reverzibilnom toplotnom pumpom.

  • Kompletna izmena vazduha sa ubacivanjem svežeg i odsisavanjem otpadnog.
  • Ušteda rekuperacijom do 84%.
  • Reverzibilna toplotna pumpa kao izvor grejanja i hlađenja.
  • Projektovanje, instalacija, puštanje u pogon i održavanje podržano i vođeno od strane Hoval tima.

RoofVent® RP uređaji su namenjeni za dovod svežeg vazduha i izbacivanje otpadnog vazduha u visokim prostorijama.
Uređaj poseduje sledeće funkcije:

■ Dovođenje svežeg vazduha
■ Izbacivanje otpadnog vazduha
■ Grejanje toplotnom pumpom
■ Hlađenje toplotnom pumpom
■ Povrat toplote sa visokoefikasnim pločastim izmenjivačemtoplote
■ Filtriranje svežeg i odsisnog vazduha
■ Distribucija vazduha pomoću vrtložne komore

RoofVent® RP uređaji su opremljeni toplotnom pumpom vazduh/vazduh koja decentralizovano vrši grejanje i hlađenje. Na taj način, uređaj koristi energiju okolnog vazduha za ekološko grejanje i hlađenje objekta. Ventilacioni sistem je osmišljen da bude potpuno decentrali zovan, što nudi sledeće glavne prednosti:

■ Brzo i jednostavno projektovanje
■ Niže investicione troškove jer nije potrebna cevna mreža za distribuciju grejnog/rashladnog medijuma
■ Pouzdan rad sistema