RoofVent® KG

Krovni ventilacioni uređaji sa ubacivanjem i odsisavanjem vazduha kao i povratom energije za grejanje visokih prostorija, sa efikasnom distribucijom vazduha, sa gasnim kondenzacionim kotlom

 • Integrisan gasni kondenzacioni kotao
 • Ušteda rekuperacijom do 63% (suvo).
 • Ventilacija bez promene balansa vazduha.
 • Projektovanje, instalacija, puštanje u pogon i održavanje podržano i vođeno od strane Hoval tima.

Uređaj sa tretiranjem ubacnog i odsisnog vazduha za grejanje prostorija do 25 m visine; sa ugrađenim gasnim kondenzacionim kotlom; opremljen sa visoko efikasnim usmerivačem vazduha; maksimalna pokrivna površina po uređaju je 480 m² (veličina 6), odnosno 797 m² (veličina 9).

Uređaji se sastoje od sledećih elemenata:

 • Nadkrovni uređaj sa rekuperatorom (ugrađen gasni kondenzacioni kotao)
 • Podkrovni uređaj
  – Vezna sekcija
  – Grejna sekcija
  – Vrtložna komora
 • Regulacioni elementi
 • Opcioni elementi

Pregleg funkcija:

 • Dovođenje svežeg vazduha
 • Izbacivanje otpadnog vazduha
 • Grejanje (gasnim kondenzacionim kotlom)
 • Povrat toplote sa visokoefikasnim pločastim izmenjivačemtoplote
 • Filtriranje svežeg i odsisnog vazduha
 • Distribucija vazduha pomoću vrtložne komore