Omekšivač vode

BWT Aquadial softlife 25 omekšivač vode kapaciteta 1,68 m³/h

  • Štiti sitem grejanja od lošeg kvaliteta vode
  • Jednostavan za ugradnju

BWT Aquadial softlife automatski uređaji za omekšavanje vode su namenjeni za tretiranje pijaće ili grejne vode.
Uređaj je potpuno automatizovan, posle upisanja tvrdoće sirove vode automatski izračuna količinu omekšane vode u litrima između dve regeneracije i preostalu količinu omekšane vode stalno pokazuje na digitalnom displeju uređaja. Tokom potrošnje omekšane vode brojač broji unazad sve do “0 litara” i regeneracija će početi u vreme koje je zadato tokom programiranja.
Uređaj je kompaktan i sastoji se iz sledećih jedinica: upravljačka jedinica, transformator i priključak za električnu mrežu 230 VAC / 50 Hz, jedna jonoizmenjivačka posuda sa smolom, kućište predstavlja i posudu soli za regeneraciju, poklopac, priključak za prelivanje, cev za ispuštanje slanog rastvora u kanalizaciju.

Preporučena prateća oprema uz omekšivač:
– 25 kg tabletirane soli, prvo punjenje
– filter za vodu Europa RS 1″, kontraispirajući,
– MultiBlock inline montažni blok sa mešnim ventilom za podešavanje tvrdoće vode, sa manometrom
– fleksibilne cevi 1″, 1 par
– tester tvrdoće voće, dve bočice kapi sa posudicom.

Kapacitet [m³×°dH] 75

Protok [m³/h] 1,68