EasyTronic® EC

EasyTronic® EC je regulator sobne temperature sa vremenskim programom za Hoval TopVent® uređaje i vazdušne zavese sa EC ventilatorom.

  • Jednostavan za korisnika
  • Automatski rad

ET EC

EasyTronic EC je regulator temperature za TopVent® uređaje sa EC ventilatorom. Vrši regulaciju temperature prostorije sa vremenskim programom sa uključenjem/isključenjem uređaja.

Max. 10 komada TopVent® uređaja je moguće povezati na jedan regulator.

Funkcije
■ Merenje sobne temperature putem integrisanog senzora
■ Regulacija sobne temperature putem on/off regulacije
■ Regulacija rada uređaja putem kontaktnog prekidača vrata (digitalni ulaz)
■ Podešavanje željene brzine ventilatora od 0-100%.
■ Regulacija pumpe ili ventila putem izlaznog signala (digitalni izlaz)
■ Modbus komunikacija