Apostolska palata, Vatikan

Apostolska palata (it. Palazzo Apostolico) je zvanična rezidencija pape koja se nalazi u Vatikanu. Zbog toga se često naziva i kao Papska (it. Palazzi Papali) ili Vatikanska palata (it. Palazzi Vaticani).

Palatu čine kompleks građevina koje su izgrađene u periodu između XII i XIX veka. Između ostalog u njoj se nalaze Papski apartman, Vladine i crkvene kancelarije, kapele, Vatikanski muzej i Vatikanska biblioteka. Poglavar Rimokatoličke i Grkokatoličke crkve danas živi u prostorijama koje su nekada koristile sluge.[1]

Kompleks ima preko 1.000 soba među kojima su i Sikstinska kapela i Rafaelove sobe.

Postrojenje od 3 MW Hoval-ove kotlovske opreme za grejanje rezidencija u Vatikanu.

043PalazzoApostolico