UltraGas® 250D-3100D

Stojeći gasni kondenzacioni kotao(dvostruki kotao) u rasponu kapaciteta od 250 do 3100 kW

  • Jedinstveni Ultraclean® gorionik sa najnižim emisijama.
  • Patentirani aluFer® izmjenjivač toplote.
  • Inteligentna kontrolna jedinica TopTronic®T za jednostavnije upravljanje i kaskadu.
  • Projektovanje, instalacija, puštanje u pogon i održavanje podržano i vođeno od strane Hovala.

ultragas_d_schnitt_web

Ekonomičnost i efikasnost zahvaljujući vrhunskoj kondenzacionoj tehnici.

Kao deo postrojenja sa dva ili više kotla, Hoval UltraGas® vrlo kvalitetno može pokazati svoje potencijale, na primer vrlo velikim opsegom modulacije i pouzdanošću tokom rada. Jedinstveni aluFer® izmenjivač toplote omogućava implementaciju najmodernije kondenzacione tehnike koja iskorišćava toplotnu energiju dimnih gasova. Na kotlu se nalaze odvojeni priključci za povrat u kotao koji Vam omogućavaju podelu nisko i visoko temperaturnog sistema ne narušavajući stepen kondenzacije. Tokom sagorevanja ova mogućnost nam omogućava smanjenje potrošnje goriva.

Optimalna energetska efikasnost zahvaljujući kondenzaciji. Hoval UltraGas® dostiže najveće stepene iskorišćenja sa najmodernijom tehnikom kondenzacije, a to znači: smanjena potrošnja, niži eksploatacioni troškovi i manje štetnih materija. Sa aluFer® izmenjivačem toplote UltraGas® postiže standardni stepen iskorišćenja veći od 109%.

Čisto sagorevanje zahvlajujući UltraClean® gorioniku. Kapacitet kotla se postepeno prilagođava zahtevanoj količini toplote. Ovim se smanjuje broj isključenja i izbegavaju gubici usled hlađenja, poboljšava se sagorevanje, smanjuje emisija CO2 i obezbeđuje superiorno iskorišćenje energije.

Velika vodena zapremina – niski troškovi. Velika vodena zapremina garantuje izvanredne periode uključenosti gorionika, tj. smanjuje potrošnju energije zbog manjeg broja startovanja gorionika. Mali hidraulički otpor dozvoljava upotrebu cirkulacione pumpe male potrošnje električne energijeu.

Veća efikasnost zahvaljujući odvojenim priključcima povrata visoke i niske temperature. Voda iz grejnih krugova visoke temperature i grejnih krugova niske temperature se vraćaju u kotao kroz odvojene priključke. Ovo stvara konstnatno idealne uslove u donjem delu kotlovskog tela za postizanje najefikasnije kondenzacije dimnih gasova.

Više snage zahvaljujući izvedbi duplih kotlova. Hoval UltraGas® može se izvesti kao jedinica sa dva kotla opremljena sa potrebnim elementima za hidrauličko povezivanje kotlovskih tela, kolektorom dimnih gasova i regulatorom. Za veće kapacitete moguće je spojiti do pet Hoval UltraGas® kotlova u kaskadu.

Tih, tiši, Hoval UltraGas®. Hoval UltraGas® može da radi nezavisno od vazduha u prostoriji i zbog toga je veoma tih. Kombinacija ventilatora sa promenljivim brojem obrtaja i sofisticiranog sistema za smanjenje buke obezbeđuje minimalan nivo buke, pretvarajući kotlarnicu u prijatnu prostoriju.

Specijalista za kombinacije. Integrisani kotlovski regulator Hoval TopTronic®T čini Hoval UltraGas® idealnim za kombinovanje sa solarnim sistemom. Dodavanjem odgovarajućeg modul ključa, regulator je u stanju da registruje dinamiku rada solarnog sistema za glatku i kontinualnu kontrolu gasnog kotla.

Pogled na prednosti:

Najnovija kondenzaciona tehnika

Smanjena potrošnja i emisija štetnih gasova

Modulisani gorionik

Velika vodena zapremina

Odvojeni priključci visoke i niske temperature

Visok stepeb iskorišćenja duplog kotla

Kompaktna konstrukcija i veoma tih rad

Raznolikost otvara mogućnosti kombinovanja

Činjenice:

Okolina: UltraClean® gorionik postiže neverovatnu nisku emisiju NOx i CO gasova.

Potrošnja energije: 15% veći stepen iskorišćenja u poređenju sa modernim niskotemperaturnim kotlovima.

Opseg kapaciteta: 15 različitih kapaciteta između 250 – 3100 kW.

UltraGas D UltraGas 125 (2) UltraGas 15 (5) UltraGas 15 (4)