TopVent® CUR

Vazdušna zavesa za vrata visine do 6 metara.

  • Jednostavno za ugradnju.
  • Pokrivenost vrata velike visine i širine
  • Ušteda energije prilikom otvaranja vrata.
  • Automatski rad.

TopVent® curtain uređaj je recirkulacioni grejač vazduha sa izduvnom mlaznicom, koji se koristi kao vazdušna zavesa za vrata do 6 m visine.

TopVent® curtain uređaji imaju sledeće režime rada:
• Recirkulaciono grejanje pri nižoj brzini ventilatora;
• Recirkulaciono grejanje pri višoj brzini ventilatora;
• Stand-by režim – pripravnost;
• Isključeno.