TopVent® SH/SC/SHC

Krovni uređaj  sa EC ventilatorom za grejanje i hlađenje supermarketa

  • Minimalni gubici toplote zahvaljujući slojevitoj distribuciji vazduha.
  • Patentirani AirInjector® za optimalnu distribuciju vazduha.
  • Manje zahtevni prostor za montažu i rad uređaja.
  • Projektovanje, instalacija, puštanje u pogon i održavanje podržano i vođeno od strane Hoval tima.

TopVent SH/SC/SHC uređaj stvara odgovarajuću klimu u supermarketima i hipermarketima. On je specijalno razvijen za ovu primenu. Uređaji se lako i brzo montiraju u krov sa odgovarajućim krovnim okvirom. Nema delova koji štrče u prostoriju i održavanje je preneseno na krovni nivo. Specijalna zvučna izolacija omogućuje posebno tih rad.

Uređaj su namenjeni za grejanje, hlađenje i ubacivanje svežeg vazduha. Da bi se izbeglo kondenzovanje na spoljnoj strani, krovni poklopac i jedinice za grejanje/hlađenje su termoizolovane. Ove komponenete su spojene, ali se mogu razmontirati čak i posle montaže.

Pregled funkcija:

  • Grejanje (priključkom na centralno grejanje)
  • Hlađenje (priključkom na rashladni sistem)
  • Ubacivanje svežeg vazduha
  • Recirkulacioni režim rada
  • Distribucija vazduha sa Air-Injector-om
  • Filtriranje vazduha