RoofVent® R/RH/RC/RHC

RoofVent® krovni ventilacioni uređaj sa povratom energije za grejanje/hlađenje visokih prostorija

  • Kompletna izmena vazduha sa ubacivanjem svežeg i odsisavanjem otpadnog.
  • Ušteda rekuperacijom do 84%.
  • Patentirani AirInjector® za optimalnu distribuciju vazduha kako u grejanju tako i u hlađenju.
  • Projektovanje, instalacija, puštanje u pogon i održavanje podržano i vođeno od strane Hoval tima.

 

RoofVent® uređaji nove generacije za maksimalnu efikasnost u skladu sa ispunjavanjem svih zahteva trenutnih standarda. Oni se odlikuju velikim plusem u energetskoj efikasnosti:

■■ visoke performanse pločastog toplotnog izmenjivača (rekuperatora) do 84% toplote iz otpadnog vazduha; sa kontinualnim praćenjem informacija o sačuvanoj energiji.

■■ Visko efikasni EC ventilatori garantuju nisku potrošnju energije.

■■ Varijabilni ventilatori garantuju neprekidan protok vazduha sa minimalnom potrošnjom struje.

RoofVent ico RoofVent 2015 (2) RoofVent 2015 (3) RoofVent 2015 (4) RoofVent 2015 (5) RoofVent 2015 (7) RoofVent 2015 (6)