Modul-plus

Proizvođač sanitarne tople vode modularne konstrukcije za velike kapacitete do 15.600 l/h pri 45°C

  • Niska potrošnja energije zahvaljujući suprotnosmernom principu grejanja smanjuje emisije na izvoru toplote.
  • Suprotnosmerni princip protoka vode za maksimalno iskorišćenje energije.
  • Više malih cilindričnih modula spojenih u kaskadu sprečava ''mrtve zone'' i štiti od nastanka bakterije legionele.
  • Projektovanje, instalacija, puštanje u pogon i održavanje podržano i vođeno od strane Hovala.

modul_plus_schnitt

Veliki kapacitet

Modul-Plus brzi proizvođač i rezervoar sanitarne tople vode je konstruisan za rad sa svim komercijalnim/industrijskim kotlovima. Dostupan je u sedam veličina sa kapacitetima čak do 10.000 litara na sat sanitarne tople vode pri 90°C grejne vode. Temperatura sanitarne tople vode može da se podesi po želji u preporučenim granicama koje su bezbedne (30-90°C).

Modularna konstrukcija, do pet cilindara (modula) vertikalno u jednom ili dva reda.

Uređaji se isporučuju sa termoizolovanom oplatom u posebnom pakovanju. Širina uređaja je prilagođena širini standardnih vrata, tako da ih je lako uneti u prostorije gde će biti montirane. Oplata se lako postavlja, posle hidrauličkog povezivanja i probe.

Svaki cilindar ima dupli zid. Unutrašnji zid je od nerđajućeg čelika sa talasastom površinom, okružen je čeličnim limom. Grejna voda se nalazi između zidova cilindara.

Maksimalna količina hlorida u hladnoj sanitarnoj vodi je 100 mg/lit (do 200 mg/lit kada su ugrađene zaštitne anode).

Moduli su montirani na zajednički čelični okvir, koji ne zahteva poseban temelj.

Efikasan rad je obezbeđen zahvaljujući patentiranim površinama izmenjivača toplote, koje obezbeđuju brzo postizanje temperature sanitarne tople vode, čak i posle potpunog pražnjenja. Talasasta konstrukcija ima četiri ključne prednosti:

obezbeđuje povećanu površinu za predaju toplote u kompaktnom cilindru
stvara turbulenciju sa strane grejne vode i poboljšava predaju toplote
smanjuje taloženje kamenca na površini cilindra prirodnom dilatacijom nastalih usled promenljivih temperatura u cilindru
povećava grejnu površinu i tako prilagođava uređaj za rad sa nižim temperaturam grejne vode, za kombinaciju sa kondezacionim kotlovima

Minimalna bezbedna temperatura za skladištenje sanitarne tople vode je 60°C zbog prevencije stvaranja bakterija legionele. Za kuhinjsku i sličnu upotrebu gde se koristi voda od 60°C, snabdevanje može biti direktno iz rezervoara, za hladnije temoerature mešati sa hladnom vodom iz vodovoda.

Podešavanje temperature

Komandna tabla je smeštena u oplatu uređaja, sadrži termometar i termostat za podešavanje temperature saniterne tople vode. Temperatura je podesiva u granicama između 30°C – 90°C. Pipak termostata je postavljen tako da meri prosečnu temperaturu vode u cilindrima.

Održavanje i servis

Pristup unutrašnjosti je jednostavno kroz revizione otvore na svakom kraju cilindara. Talasasta konstrukcija zida od nerđajućeg čelika sa strane sanitarne vode je dizajniran da smanji formiranje kamenca na površini zida cilindra.

Modul plus (3) Modul plus (2) Modul plus (1)