Belaria® SRM (4-16) / compact SRM (4-16)

Toplotna pumpa u split izvedbi vazduh – voda nazvnog kapaciteta od 4 – 16 kW sa i bez rezervoara za pripremu sanitarne tople vode

  • Korišćenje energije u funkciji zaštite životne sredine
  • Ekonomičnost sa vrhunskim performansama
  • Kompaktna i kompletna
  • Ekstremno tiha pri radu

Belaria SRM

 

Uređaj se sastoji iz spoljne i unutrašnje jedinice (split izvedba). Modulacija kapaciteta se kreće od 30-100%.

Postoje dva tipa uređaja: sa rezervoarom sanitarne tople vode od 260 litara u unutrašnjoj jedinici i uređaj bez pripreme sanitarne tople vode.

Unutrašnja jedinica:
• Kompaktni uređaj za zidnu montažu
• Kućište je izrađeno iz pocinkovanog čeličnog lima, koja je plastificirana u belu boju (RAL 9010).
• Izmenjivač toplote je od nerđajućeg čelika (kondenzator)
• Hlađenje u reverzibilnom režimu
• Ekspanzioni sud 10 litara
• Manometar
• Senzor protoka
• Kuglaste slavine na polazu i povratu (posebno pakovani)
• Dopunski električni grejač, sa sigurnsonim ventilom, sa graničnim termostatom
Hoval Belaria SRM (4) – 3 kW
Hoval Belaria SRM (6-16) – 3/9 kW (dvostepeni)
• Filter vode, odzračni ventil, sigurnosni ventil
• Slavina za punjenje/pražnjenje
• Regulator grejanja/hlađenja sa korisnim funkcijama (posbno pakovan)
• Električni orman
• Senzor temperature polazne i povratne vode

Spoljna jedinica:
• Kompaktni uređaj za spoljnu montažu
• Kućište je izrađeno iz pocinkovanog čeličnog lima, koja je plastificirana u bež boju (RAL 7044).
• Kompresor sa promenljivim brojem obrtaja
• 1 ili 2 ventilatora sa promenljivim brojem obrtaja
• Izmenjivač toplote (isparivač) od bakarnih cevi sa aluminijumskim rebrima
• Elektronski regulisan ekspanzioni ventil
• Četvorokraki ventil za promenu ciklusa grejanja/hlađenja
• Radni fluid R410A
• Zaporni ventil na radnom fluidu
• Spoljni senzor, ugrađen
• Grejanje odvoda kondenza

Belaria SRMBelaria SRM Belaria SRM1