S:FLEX Raised panel

  • Instalacija sa podignutim panelom sa S:FLEKS Delta trouglom

 

Prednosti:

Moguća povišena instalacija sa uglovima nagiba od 5° do 45° (u koracima od 5°).
Položaj i veličina niza modula je promenljiva i slobodno se bira
Moguća je orijentacija prema strehi ili ivici
Takođe idealan za male sisteme od 1 modula
Niski troškovi transporta i skladištenja zbog isporuke srušenih trouglova