S:FLEX Foil/Bitumen

  • Flat Direct za ugradnju na kosi krov bez prodiranja u krov

 

Prednosti:

Montaža bez prodora na krovu
Aerodinamički sistem sa niskim balastom
Optimizovani otvori za usisavanje vetra za smanjen balast
Odvod vode bez problema i optimalna pozadinska ventilacija modula
Takođe pogodan za zone na ivici krova