Longi solar Hi-MO 4m

Longi, solarni paneli, projektovanje solarne elektrane

Serija proizvoda
Hi-MO 4m LR4-60HPH

Ćelije
120 monokristalnih ćelija – P tip (2 x 60)

Okvir
Siva ili crna anodizirana aluminijumska legura

Garancija
12 godina na materijale i obradu

25 godina na ekstra linearnu izlaznu snagu

Masa
19,5 kg

Dimenzije
1755 x 1038 x 35 mm

Kapaciteti
355, 360, 365, 370, 375, 380, 385 Wp

  • PERC tehnologija
  • Inovativna HALF CELL (polućelije) tehnologija
  • Galijumom dopirane ćelije
  • Multi busbar tehnologija
  • Pozitivna tolerancija na kapacitet +5W

Longi, solarni paneli, projektovanje solarne elektrane