Huawei SUN2000, KTL-M ÷ KTL-H

Serija proizvoda
SUN2000-12/15/17/20KTL-M2

SUN2000-30/36/40KTL-M3

SUN2000-60KTL-M0

SUN2000-100KTL-M1

SUN2000-185KTL-H1

SUN2000-215KTL-H0

Efikasnost
max. 99 %

Startni napon
200V

Broj niza
2-10

Mogućnost priključenja akumulatora
ne

Garancija
5 godina (uz doplatu moguće produženje do 20 godina)

Masa
25 – 90 kg

Kapaciteti
12 – 215 kW

 

  • RS485, WLAN, 4G/3G/2G
  • FusionSolar Smart PV Management System
  • Zaštita postrojenja od greške modula sa preciznim pozicioniranjem
  • Povezivanje više pretvarača u jedan sistem

Proizvodne hale

Smart Data Logger

Uređaj Smartlogger 3000A služi za međusobno povezivanje do maks. 80 pretvarača

Proizvodne hale

Smart Dongle

Uređaj Smart Dongle-WLAN-FE služi za povezivanje do maks. 10 pretvarača putem LAN i Wifi mreže

Proizvodne hale

Smart Dongle

Uređaj Smart Dongle-4G služi za povezivanje do maks. 10 pretvarača putem GSM 4G/3G/2G mreže

Proizvodne hale

NetEco1000S

Smart PV softver za praćenje postrojenja. Omogućite centralizovanu kontrolu i daljinski O&M. Efikasno poboljšajte sposobnost upravljanja fotonaponskim postrojenjima pomoću KPI podataka u realnom vremenu.

Proizvodne hale

FusionSolar Smart PV sistem upravljanja

Lako i intuitivno puštanje u rad od strane aplikacije. Automatsko otkrivanje sistemskih uređaja. Kreiranje sajta skeniranjem svih uređaja u sistemu, protok energije vizuelnog sistema i performanse modula