Proizvodi u segmentu TopVent® serija uređaja

TopVent® serija uređaja

TopVent® TH-DN

TopVent® TH-DN recirkulacioni uređaj sa EC ventilatorom za grejanje visokih prostorija sa sniženim zahtevima za komfor.

TopVent® TH

TopVent® TH recirkulacioni uređaj sa EC ventilatorom za grejanje visokih prostorija.

TopVent® TC/THC

TopVent® TC recirkulacioni uređaj sa EC ventilatorom za grejanje i hlađenje visokih prostorija.

TopVent® MH

TopVent® MH uređaj sa EC ventilatorom za snabdevanje vazduhom za ventilaciju i grejanje visokih prostorija.

TopVent® MC/MHC

Uređaj sa EC ventilatorom za snabdevanje vazduhom, ventilaciju, grejanje i hlađenje visokih prostorija

TopVent® commercial CUM

Krovni uređaj  sa EC ventilatorom za grejanje i hlađenje supermarketa

TopVent® commercial CAU

Krovni uređaj sa EC ventilatorom za ventilaciju, grejanje i hlađenje supermarketa

TopVent® TP

Recirkulacioni uređaj sa reverzibilnom toplotnom pumpom za grejanje i hlađenje visokih prostorija.

TopVent® TV

TopVent® TV uređaj za grejanje prostorija u recirkulacionom režimu.

TopVent® TW

TopVent® TW vazdušna zavesa