Bez obzira na veličinu ili delatnost nekog preduzeća, možemo slobodno reći da je svakom od njih potreban jedan dobar solarni sistem!

Benefiti proizvodnje električne energije za sopstvene potrebe najbrže su vidljivi kod privrednih subjekata sa većom potrošnjom. Proizvodni i industrijski pogoni, poslovne zgrade, prehrambena industrija, objekti sa potrebom klimatizacije mogu unaprediti svoje poslovanje, koristeći energiju iz samoodrživih izvora. Period otplate početne investicije u solarnu elektranu smanjuje se srazmerno sa povećanjem potrošnje električne energije. Mesečne uštede koje ostvarujete kroz samostalnu proizvodnju električne energije mogu se smatrati izvorom prihoda nakon otplate investicije.

solarne elektrane

Šta je cilj ove vrste investicija?

U većini slučajeva, cilj je dugoročno smanjenje troškova. Solarna elektrana se u većini slučajeva koristiti za smanjenje troškova električne energije, potpuno ih ukinuti nije moguće. Glavno pitanje je vreme otplate investicije. Odgovor zavisi od veličine sistema koji će se izgraditi i od toga po kojoj ceni kompanija kupuje električnu energiju. Konačni rezultati se lako mogu izračunati iz ovih podataka. Period isplativosti solarne elektrane može da varira u zavisnosti od energetskih potreba i instalisane snage. Visoki energetski zahtevi i približna instalisana snaga solarne elektrane znače i bržu isplativost početne investicije, samim tim i ogromnu uštedu. Samo smanjenje potrošnje iz distributivne mreže vas oslobađa ne samo razlike u ceni električne energije po kWh, već i pratećih taksi koje se obračunavaju srazmerno potrošnji.
Najčešće se projekat finansira iz sopstvenih sredstava. Preduzeća znaju da će period povrata biti negde između 6 i 8 godina, ali za njih je važnije da ta investicija bude sigurna. Činjenica da ovim postupkom pored svojih interesa doprinose i zaštiti životne sredine, čini investiciju još opravdanijom. Nakon povrata investicije, može se kalkulisati na još 20 godina rada, i za to vreme preduzeće uživa u besplatnoj električnoj energiji. Iz navedenog možemo zaključiti da je izgradnja sopstvene solarne elektrane prava investicija u budućnost!
Često preduzeća traže način investiranja svojih zarađenih novčanih sredstava u nešto, što nudi siguran povrat investicije sa pristojnom kamatom, a ne traži nikakvo angažovanje od strane vlasnika. Solarna elektrana je takva investicija.
U fazi projektovanja moguće je predvideti približan period otplate kompletne solarne elektrane uz pomoć analize obračunatog mesečnog utroška električne energije po mesecima, godinu dana unazad.

Kako funkcionišu ovi sistemi?

Solarne elektrane proizvode električnu energiju, a električni potrošači je troše. Cilj je da se što više proizvedene energije odmah potroši, ali trenutne vrednosti proizvodnje i potrošnje retko se slažu, uvek je jedno od ta dva veće. U slučaju kad proizvedemo manje od trenutne potrošnje, razlika energije će doći iz distributivne mreže kroz merač potrošnje, a kad proizvedemo više energije nego što nam je potrebno u datom momentu, višak se isporučuje u distributivnu mrežu kroz isto električno brojilo, koje meri energiju u oba pravca. Uslovi za predavanje višovaka energije su da se napravi ugovor sa isporučiocem električne energije (snabdevačem) po kojem dobijate status „kupac-proizvođač“ i u kojem su definisane jedne cene za isporučenu i druge cene za preuzetu električnu energiju po svakoj tarifi.

Kakve kategorije postoje? 

Solarni sistemi povezani na distributivnu mrežu, uvek su povezani na električni sistem date zgrade i tu isporučuju proizvedenu energiju. Instalisana snaga elektrane ne sme biti veća od odobrene snage priključka kupca.

  1. Mali kupci električne energije su krajnji kupci (pravna lica i preduzetnici) koji imaju manje od 50 zaposlenih, ukupan godišnji prihod u iznosu do 10 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti, čiji su svi objekti priključeni na distributivni sistem električne energije napona nižeg od 1 kV i čija je potrošnja električne energije u prethodnoj kalendarskoj godini do 30.000 kWh. Krajnji kupci obično imaju garantovanog snabdevača, kod nas je to JP EPS. Neto obračun je način obračuna neto električne energije, pri kom se vrednost viška predate električne energije, u toku jednog meseca obračunava i naplaćuje na osnovu ugovora između kupca-proizvođača i snabdevača. Bilans se gleda na godišnjem nivou, ali pojedini detalji još nisu poznati. Snaga ovih elektrana se kreće maksimalno do 25 kW.
  2. Kupac električne energije čija je godišnja potrošnja preko 30.000 kWh, koji obično imaju komercijalnog snabdevača. U ovom slučaju najčešće se deo proizvedene energije direktno potroši, a u trenucima kada je proizvodnja veća od potrošnje (npr. vikendom kada nema proizvodnje), dodatna energija se prodaje po tržišnim cenama snabdevaču energije. Uvek je bolje da sami potrošimo energiju nego da je prodamo, jer u sopstvenoj potrošnji ne štedimo samo na razlici cene električne energije već i na naknadi za korišćenje distributivne mreže.
    U slučaju da višak proizvedene energije ne želimo prodati snabdevaču, procedura izgradnje elektrane se pojednostavljuje. Zbog gubitaka proizvedene a neiskorišćene energije (npr. vikendom) treba smanjiti snagu elektrane tokom projektovanja ili će se rok otplate produžiti. Potrebno je izvršiti analizu rešenja pri čemu će Vam naša stručnost i iskustvo biti od izuzetnog značaja.

a. Solarne elektrane snage 10,8 kW – 50 kW (nije potrebna građevinska dozvola)
b. Solarne elektrane snage 51 kW – 160 kW (potrebna je građevinska dozvola)
c. Solarne elektrane snage 161 kW – 1 MW (potrebna je građevinska dozvola i verovatno PRP stanica)
d. Solarne elektrane snage preko 1 MW (potrebna energetska dozvola za objekat i licenca za energetsku delatnost, ukoliko elektrana nije za sopstvene potrebe)

Kako se radi obračun? 

Ako kupac-proizvođač nije domaćinstvo ili stambena zajednica, primenjuje se sistem neto obračuna uzajamnih potraživanja i obaveza. Snabdevač u računu vrednost preuzete energije umanjuje za vrednost isporučene energije do količine preuzete energije. U slučaju da je količina isporučene energije veća od količine preuzete energije u obračunskom periodu, višak se prenosi u naredni obračunski period u kWh i koristi se za svrhu neto obračuna u narednom periodu. Period za poravnanje potraživanja i obaveza kupca-proizvođača i snabdevača je jedna godina i završava se 1. aprila. Istekom obračunatog perioda kupac-proizvođač nema prava na potraživanje za isporučeni višak, ni u smislu prebijanja, ni u smislu prava na finansijsku nadoknadu, što znači da se ne isplati investicija u veću solarnu elektranu nego što Vam je godišnja potrošnja. Drugim rečima, uzalud imate dovoljno slobodne površine na svom krovu, ne vredi izgraditi veću solarnu elektranu jer višak energije ne možete prodati za novac radi sticanja „dodatne zarade“.

Za izbor odgovarajuće solarne elektrane, obratite se našim kolegama!

 

Solarni paneli

Najvažniji element fotonaponskog sistema je solarni panel. Naš asortiman obuhvata proizvode zadnje generacije, pogodne za fotonaponske sisteme bilo koje veličine i to od najprestižnijih solarnih kompanija.

Inverteri

Mrežni pretvarač napajanja (inverter) je jezgro svakog fotonaponskog sistema u pretvaranju sunčeve svetlosti u električnu energiju. Fotonaponski paneli proizvode jednosmernu struju koju inverter pretvara u naizmeničnu struju koja je potrebna za napajanje u javnu mrežu i za rad većine električnih uređaja.

Montažni sistemi

Montažni sistemi su neophodni za postavljanje fotonaponskih panela na zamišljeno mesto. Mnogo zavisi od njih! Svestrani sistemi za montažu pružaju rešenja za gotovo sve vrste krovova.