Inverteri

Mrežni pretvarač napajanja (inverter) je jezgro svakog fotonaponskog sistema u pretvaranju sunčeve svetlosti u električnu energiju. Fotonaponski paneli proizvode jednosmernu struju koju inverter pretvara u naizmeničnu struju koja je potrebna za napajanje u javnu mrežu i za rad većine električnih uređaja.

Huawei SUN2000, KTL-L

Pretvarači struje za rezidencijalne namene, monofazni solarni sistemi 2÷6 kW, sa rezervnim napajanjem u slučaju nestanka struje, sa akumulatorskom podrškom

Huawei SUN2000, KTL-M

Pretvarači struje za rezidencijalne namene, trofazne, 3÷10 kW, sa rezervnim napajanjem u slučaju nestanka struje, sa akumulatorskom podrškom

Huawei SUN2000, KTL-M ÷ KTL-H

Pretvarači struje (invertori) za solarne sisteme, trofazni, za solarne elektrane 12÷215 kW

Fronius Primo

Pretvarači struje za rezidencijalne namene, monofazne, 3÷8.2 kW

Fronius Primo GEN24 plus

Pretvarači struje za rezidencijalne namene, monofazne, 3÷6 kW, sa rezervnim napajanjem u slučaju nestanka struje, sa akumulatorskom podrškom

Fronius Symo

Pretvarači struje za rezidencijalne namene, trofazne, 3÷20 kW

Fronius Symo GEN24 plus

Pretvarači struje za rezidencijalne namene, trofazne, 3÷10 kW, sa rezervnim napajanjem u slučaju nestanka struje, sa akumulatorskom podrškom

Fronius Symo Hybrid

Pretvarači struje za rezidencijalne namene, trofazne, 3÷5 kW, sa rezervnim napajanjem u slučaju nestanka struje, sa akumulatorskom podrškom

Fronius Eco

Pretvarači struje za industrijske namene, 25÷27 kW

Fronius Tauro

Pretvarači struje za industrijske namene, 50 kW

Fronius Tauro eco

Pretvarači struje za industrijske namene, 50÷100 kW