jeremias-company

Profil kompanije
Grupa Jeremias ubraja se u vodeće evropske proizvođače dimovodnih sistema. Inovacija i kvaliteta određuju pravac kretanja razvoja dimovodnih sistema za industrijsku namenu i individualnu gradnju.

Kvalitet
Visoki zahtevi i pouzdanost u brizi za klijente odlikuju Jeremias.

Razvoj
Od osnivanja kompanije proširujemo proizvodne kapacitete i time poboljšavamo našu uslugu. Distributivna mreža i naši poslovni kontakti proširuju se na brojne kupce širom Evrope.

1970

DE – Engelhardt & Melzner GmbH & Co. KG

2006

HU – Jeremias Kft

1984

DE – Jeremias GmbH

2007

RU – Jeremias OOO

1992

DE – Engelhardt GmbH (SES)

2008

  
RO – S.C. Jeremias s.r.l

1993

CZ – Jeremias s.r.o.

2008

ES – Jeremias S. A

1997

PL – Jeremias Sp. zoo

2009

SK – Jeremias

2004

FR – Jeremias

2009

UK – Jeremias ltd.