Solarni panel je jedan od najvažnijih elementa solarnog sistema. Ali o čemu se zapravo radi? Koju vredi izabrati? Koliko komada treba i koliko košta? Koliko je vremena potrebno da se vaša investicija isplati?

Šta je solarni panel?

Najjednostavnije rečeno, solarni panel je ona crna ili plava ploča koju vidimo na krovovima ili u solarnim parkovima. Njegova uloga je prikupljanje solarne energije, koju će vaš sistem zatim pretvoriti u električnu energiju.

U zavisnosti od broja solarnih panela, menja se proizvedena količina električne energije što određuje do koje mere će vaše domaćinstvo ili poslovni prostor biti oslobođeno plaćanja računa za struju.

Pomoću solarnog sistema odgovarajuće veličine, možete pokriti troškove ne samo osvetljenjana, već i račun struje za proizvodnju sanitarne tople vode, kuvanja, pa čak i grejanja.

Konstrukcija solarnog panela

Solarni paneli se sastoje od ćelija čiji broj može biti čak i 144 komada. Ćelije su povezani u nizu. Povezivanjem više panela dobijamo niz panela koji nazivamo stringom.

Ukupne performanse solarnih panela uvek su zavise od ćelija sa najslabijim performansama, poput osenčenih.

Solarni paneli su povezani sa pretvaračem struje (invertor), koji pretvara jednosmernu struju u naizmeničnu, tako da je proizvedena električna energija pogodna za upotrebu kao i da se viškovi predaju u distributivnu mrežu.

Koliko solarnih panela je potrebno?

Broj potrebnih solarnih panela zavisi od nekoliko faktora:

  • Od količine trenutno korišćene električne energije,
  • Od planiranih investicija u budućnosti,
  • Od geografskog položaja objekta,
  • Od vrste, orijentacije i nagiba krova,
  • Od građevinskih elemenata, od drugih okružnih objekata i biljaka koji mogu zasenčiti solarne panele

Uz pomoć naše kalkulacije solarnog sistema, možete saznati koja veličina sistema vam je potrebna.

Uticaji solarnih panela na životnu sredinu

Jedan od najvažnijih podataka solarnih panela je njihova nazivna snaga. Ova fizička osobina se meri u laboratorijskim uslovima, na datoj temperaturi i osvetljenosti.

Kada govorimo o performansama solarnog panela, uzimamo u obzir ovu nominalnu snagu. Naravno, znamo da, kao što je gore rečeno, na rad solarne ćelije utiču brojni efekti.

Jedan takav faktor uticaja je temperatura. Sam solarni panel može se zagrejati čak i do 80°C, što može dovesti do smanjenja kapaciteta za čak 30%.

Ako je solarni panel izložen senčenju, to može prouzrokovati značajno smanjenje performansi u celom sistemu. Dovoljna je senka antene ili dimnjaka i već se primeti negativan efekat.

Atmosfersko zagađenje i vlaga takođe imaju efekat senčenja na solarnom panelu, ali to je manje primetno.

Poređenje pojedinih solarnih panela

Donja tabela upoređuje svojstva svakog solarnog panela radi lakše transparentnosti.

Proizvođač Astronergy Semi4 Jinko Tiger Neo
Opšta garancija proizvoda 12 godina 12 godina
Kapacitet panela 445-460 W 410-430 W
Garancija na linearnu promenu kapaciteta 25 godina
(84,8%)
25 godina
(87,4%)
Struktura kristala Monokristalna Monokristalna
Tip ćelije P-tip N-tip

 

Postoje polikristalni i monokristalni tipovi solarnih ćelija. Oba su napravljena od silicijuma, a sama izrada ih čini različitim. Monokristalne ćelije su istisnule polikristalne  sa tržišta, jer imaju veći kapacitet po istoj površini.

Tip ćelije može biti P-tipa (pozitivno naelektrisan) i N-tip (negativno naelektrisan). Zahvaljajući istraživanjima u svemiru, upotreba ćelije P-tipa je postala sve rasprostranija, međutim na zemlji ćelije N-tipa pokazuju stabilniji rad, ali još uvek predstavljaju retkost.

Danas postoji mnogo vrsta solarnih panela. Naša kompanija će vam rado pomoći da se snađete među njima i da izaberete onaj pravi za vas. Obratite nam se sa poverenjem!