RoofVent® LKW

Krovni ventilacioni uređaj sa povratom energije za grejanje/hlađenje visokih prostorija

 • Kompletna izmena vazduha sa ubacivanjem svežeg i odsisavanjem otpadnog.
 • Ušteda rekuperacijom do 65%.
 • Patentirani AirInjector® za optimalnu distribuciju vazduha kako u grejanju tako i u hlađenju.
 • Projektovanje, instalacija, puštanje u pogon i održavanje podržano i vođeno od strane Hoval tima.

RoofVent-LKW-red-625x504

RoofVent LKW uređaj jednak je RoofVent LHW uređaju: Obezbeđuje svež vazduh i traženu temperaturu u visokim prostorijama. Uređaj poseduje visokoefikasni pločasti izmenjivač toplote.

Dodatno, RoofVent LKW uređaj je opremljen izmjenjivačem za grejanje/hlađenje i odvajačem kondenzata. To znači da se jedinica može koristiti za grejanje kao i za hlađenje.

Pregled funkcija:

 • Grejanje (priključkom na centralno grejanje)
 • Hlađenje (priključkom na rashladni sistem)
 • Snabdevanje svežim vazduhom
 • Odvod otpadnog vazduha
 • Recirkulacioni režim rada
 • Povrat energije
 • Distribucija vazduha sa Air-Injector-om
 • Filtriranje vazduha